LiteroweLove.pl

WYNAJEM I PRODUKCJA PODŚWIETLANYCH DEKORACJI LITEROWYCH I CYFROWYCH NA KAŻDĄ OKAZJĘ

Zapraszamy do wynajmu na terenie Opola i okolic

Ile wynosi i jak zapłacić kaucję? Jaką mam gwarancję jej zwrotu?

Wysokość kaucji jest ustalana indywidualnie, dla każdej dekoracji i jest widoczna na stronie z daną dekoracją.

W przypadku wyboru odbioru osobistego dekoracji lub transportu dedykowanego do Najmującego, kaucję można uregulować, na miejscu w chwili odbioru dekoracji. W przypadku wyboru przesyłki kurierskiej, kaucję należy uiścić wraz z uregulowaniem ceny za najmowany produkt, tj. najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem najmu.

Kaucja stanowi zabezpieczenie zobowiązań Najemcy względem Wynajmującego, czyli przede wszystkim oddania najmowanej dekoracji w terminie i stanie niepogorszonym poza stopień wynikający z jej normalnego zużycia. Spełnienie tych dwóch warunków jest gwarancją zwrotu pełnej kaucji, co również zabezpieczone jest umową. W przypadku braku uszkodzeń kaucja zostaje zwrócony w dniu zwrotu wynajętej dekoracji.

W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń wynajętej dekoracji powstałych w wyniku zaniedbania, niewłaściwego użycia lub nadużycia Najemcy, najemca ponosi koszty takiej naprawy, jednak nie większe, niż wartość produktu wpisana w umowę.