LiteroweLove.pl

WYNAJEM I PRODUKCJA PODŚWIETLANYCH DEKORACJI LITEROWYCH I CYFROWYCH NA KAŻDĄ OKAZJĘ

Zapraszamy do wynajmu na terenie Opola i okolic

Co to jest opłata za usługę rezerwacji (opłata rezerwacyjna)?

Opłata za usługę rezerwacji - opłata pobierana za świadczoną usługę elektroniczną w ramach Serwisu LiteroweLove.pl polegającą na Rezerwacji skutecznej Produktu. Innymi słowy, aby rezerwacja wybranej dekoracji byłą obowiązująca, należy uiścić opłatę rezerwacyjną w ciągu 3 dni od momentu dokonania Rezerwacji. W przeciwnym wypadku Rezerwacja zostanie anulowana automatycznie i jest uznawana za nieważną.

W przypadku odwołania rezerwacji przez Najmującego, opłata za usługę rezerwacji nie podlega zwrotowi.

W przypadku realizacji zamówienia opłata za usługę rezerwacyjną zostaje zaliczona na poczet ceny najmowanej dekoracji. Pozostałą część kwoty za wynajem dekoracji należy wpłacić najpóźniej na 7 dni przed planowaną realizacją zamówienia.