LiteroweLove.pl

WYNAJEM I PRODUKCJA PODŚWIETLANYCH DEKORACJI LITEROWYCH I CYFROWYCH NA KAŻDĄ OKAZJĘ

Zapraszamy do wynajmu na terenie Opola i okolic

Co należy zrobić, aby dokonać rezerwacji?

Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.

Zamówienie jest skuteczne, jeśli Najemca prawidłowo wypełni formularz rezerwacji (3 proste kroki) lub prawidłowo poda poniższe dane:

  • wskaże wybrane dekoracje wraz z ewentualnymi opcjami dodatkowymi,
  • poda datę oraz adres dostarczenia dekoracji,
  • poda dane osoby rezerwującej (imię nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, telefon, dane do FV),
  • zapozna się z Regulaminem strony i zaakceptuje jego postanowienia w czasie realizacji Zamówienia.

W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Wynajmujący skontaktuje się z Najemcą. Jeśli kontakt z Najemcą nie będzie możliwy, Wynajmujący ma prawo anulowania rezerwacji.

Bez względu na formę dokonania zamówienia, po jego złożeniu Najemca otrzymuje wiadomość z podsumowaniem warunków zamówienia. Dokonanie wpłaty za rezerwację jest równoznaczne z akceptacją warunków zamówienia oraz regulaminu. Opłatę za usługę rezerwacji, należy uiścić najpóźniej 3 dnia po dokonaniu rezerwacji. W przypadku braku jej wpłaty na konto lub przez dotpay, rezerwacja zostaje anulowana automatycznie.

Potwierdzeniem skutecznej rezerwacji jest wiadomość zawierająca umowę najmu, wysyłana po weryfikacji zamówienia i otrzymaniu wpłaty.

Proszę również pamiętać, że na czas najmu pobierana jest kaucja zwrotna, której wysokość jest ustalona indywidualnie dla każdej dekoracji i jest widoczna na stronie z daną dekoracją.

Ceny najmu nie obejmują kosztów transportu, które zostały opisane w zakładce dostawa i transport.