LiteroweLove.pl

WYNAJEM I PRODUKCJA PODŚWIETLANYCH DEKORACJI LITEROWYCH I CYFROWYCH NA KAŻDĄ OKAZJĘ

Zapraszamy do wynajmu na terenie Opola i okolic

Warunki najmu w skrócie

Z jakimi kosztami wiąże się najem:

 1. Opłatę za usługę rezerwacji należy uiścić najpóźniej 3 dnia po dokonaniu rezerwacji, w wysokości 100 zł brutto. W przypadku braku jej wpłaty na konto, lub przez elektroniczny serwis płatności rezerwacja zostaje anulowana automatycznie.
 2. W przypadku odwołania rezerwacji przez Najmującego, opłata za usługę rezerwacji nie podlega zwrotowi.
 3. W przypadku realizacji zamówienia opłata za usługę rezerwacyjną zostaje zaliczona na poczet ceny najmowanej dekoracji. Pozostałą część kwoty za wynajem dekoracji należy wpłacić najpóźniej na 7 dni przed planowaną realizacją zamówienia.
 4. Ceny najmu dla wszystkich dekoracji podane są na stronie literowelove.pl. Są to ceny brutto podane w złotych polskich. 
 5. W okresie najmu, Najemca jest odpowiedzialny za przedmiot najmu.
 6. Na czas najmu dekoracji pobierana zostaje kaucja zwrotna, której wysokość jest ustalona indywidualnie dla każdej dekoracji i jest widoczna na stronie z daną dekoracją.
 7. Kaucja stanowi zabezpieczenie zobowiązań Najemcy względem Wynajmującego, na wypadek uszkodzenia dekoracji i jest zwracana bez odsetek. W przypadku braku uszkodzeń kaucja zostaje zwrócona w dniu zwrotu wynajętej dekoracji.
 8. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń dekoracji, powstałych w wyniku zaniedbania, niewłaściwego użycia lub nadużycia Najemcy, ponosi on koszty naprawy, jednak nie większe niż wartość dekoracji wpisana w umowę.
 9. W przypadku wyboru odbioru osobistego dekoracji lub transportu dedykowanego do Najmującego, kaucję oraz koszt transportu można uregulować na miejscu, w chwili odbioru dekoracji. W przypadku wyboru przesyłki kurierskiej, wysokość kaucji oraz koszt transportu należy uiścić wraz z uregulowaniem ceny najmowanej dekoracji, tj. najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem najmu.  
 10. Ceny najmu nie obejmują kosztów transportu, które zostały opisane w zakładce dostawa i transport.
 11. Koszty transportu ponosi Najemca, chyba że odrębne umowy stanowią inaczej.
 12. Wynajęte dekoracje należy zwrócić w terminie wynikającym z umowy. W przypadku przekroczenia terminu zostaje naliczona kara umowna w wysokości 150% jednodniowego kosztu najmu, za każdy dzień zwłoki.
 13. Na każdą płatność wystawiamy dowód zakupu w postaci faktury VAT lub paragonu.

 

Co należy zrobić, aby dokonać rezerwacji?

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
 2. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Najemca prawidłowo wypełni formularz rezerwacji (3 proste kroki) lub prawidłowo poda poniższe dane:
  • wskaże wybrane dekoracje, wraz z ewentualnymi opcjami dodatkowymi,
  • poda datę oraz adres dostarczenia dekoracji,
  • poda dane osoby rezerwującej (imię nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, telefon, dane do FV),
  • zapozna się z Regulaminem strony i zaakceptuje jego postanowienia w czasie realizacji Zamówienia.
 3. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Wynajmujący skontaktuje się z Najemcą. Jeśli kontakt z Najemcą nie będzie możliwy, Wynajmujący ma prawo anulowania rezerwacji.
 4. Bez względu na formę dokonania zamówienia, po jego złożeniu Najemca otrzymuje wiadomość z podsumowaniem warunków zamówienia. Dokonanie wpłaty za rezerwację jest równoznaczne z akceptacją warunków zamówienia oraz regulaminu. Opłatę rezerwacyjną, należy uiścić najpóźniej 3 dnia po dokonaniu rezerwacji. W przypadku braku jej wpłaty na konto lub przez elektroniczny serwis płatności, rezerwacja zostaje anulowana automatycznie.
 5. Potwierdzeniem skutecznej rezerwacji jest wiadomość zawierająca umowę najmu, wysyłana po weryfikacji zamówienia i otrzymaniu wpłaty.


Jak wygląda realizacja zamówienia

 1. Na 8 dni przed planowanym terminem najmu wysyłany jest email przypominający o dokonaniu płatności pozostałej ceny najmu.
 2. Na kilka dni przed wskazanym terminem najmu następuje telefoniczna bądź mailowa weryfikacja szczegółów dostarczenia i odbioru wynajmowanych dekoracji.
 3. Dzień imprezy to wielkie wydarzenie, któremu towarzyszą ogromne emocje, aby go jeszcze bardziej nie zaburzać, staramy się dostarczać dekoracje dzień wcześniej.
 4. W przypadku wyboru odbioru osobistego należy zapewnić odpowiednio duży środek transportu. Niektóre nasze dekoracje, są spore gabarytowo i nie mieszczą się w żadnym popularnym samochodzie osobowym, także w wersji kombi.
 5. W przypadku wyboru transportu dedykowanego w cenę wchodzi również rozstawienie i podłączenie przez Wynajmującego dekoracji.

Proszę mieć na uwadze, że nasze dekoracje, z wyłączeniem dekoracji drewnianych, można używać wewnątrz, jak i na zewnątrz. Nasze podświetlane dekoracje wykonane zostały z elementów wodoodpornych, lecz nie są hermetyczne, dlatego w czasie deszczu zaleca się ich odłączenie od prądu i schowanie. Ponadto, ponieważ są stawiane, a nie trwale mocowane, w razie silnego wiatru należy zapewnić im osłonę, aby nie uległy uszkodzeniu.

W razie pytań lub wątpliwości, nie wahaj się kontaktować.