LiteroweLove.pl

WYNAJEM I PRODUKCJA PODŚWIETLANYCH DEKORACJI LITEROWYCH I CYFROWYCH NA KAŻDĄ OKAZJĘ

Zapraszamy do wynajmu na terenie Opola i okolic

Dostawa i transport

W zależności od wybranych dekoracji można skorzystać z poniższych opcji transportu:

  • transport Wynajmującego - w tym przypadku właściciel napisu dostarcza go w ustalone wcześniej miejsce i czasie. Litery są transportowane na maksymalną odległość do 30km od punktu najmu. Koszt transportu to 1,50 zł/km. Koszt ten należy liczyć w obie strony, za dostarczenie i odbiór dekoracji. Oznacza to dla najemcy, że koszt jest liczony czterokrotnie, np. wg Google Maps odległość pomiędzy Opolem, a Turawą to 14km. Całkowity koszt dowozu to 14 km x 2 (dowóz) x 2 (odbiór) x 1,5 zł = 84 zł brutto.

  • transport własny - w tym przypadku za najem liter odpowiada Najemca, czyli osoba wynajmująca produkt dekoracyjny. Koszt to zawsze 0 zł brutto. Proszę mieć na uwadze, że ze względu na duże rozmiary napisów, które są podane przy każdym produkcie, należy zapewnić im odpowiednio duży samochód. Komplet LOVE w stylu retro 100 cm nie mieszczą się w żadnym popularnym samochodzie osobowym, także w wersji kombi.

  • wysyłki kurierem, dotyczy ledonów i pojedyńczych dekoracji drobnych poniżej 100cm. Koszt transportu w tym przypadku wynosi 2x30 zł brutto

Napis należy udostępnić lub odebrać i zwrócić w ustalonym miejscu i terminie, zgodnie z zawartą umową najmu.

Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostawy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą być realizowane po uprzedniej indywidualnej wycenie kosztów dostawy.

Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z Wynajmującym w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Najemcy z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.