LiteroweLove.pl

WYNAJEM I PRODUKCJA NIEZAPOMNIANYCH EFEKTÓW WIZUALNYCH NA KAŻDĄ OKAZJĘ

Potrzebny napis LOVE? A może napis MIŁOŚĆ?
Zapraszamy do naszych punktów wynajmu na terenie CAŁEJ POLSKI!

Ile wynosi i jak zapłacić kaucję? Jaką mam gwarancję jej zwrotu?

W dniu odbioru sprzętu Najemca deponuje kwotę 1000 PLN gotówką) jako kaucję zwrotną, bez względu na wybrany produkt. Kaucja jest zwracana Najemcy po oddaniu wynajmowanego produktu, bez odsetek.
Kaucja stanowi zabezpieczenie zobowiązań Najemcy względem Wynajmującego, czyli przede wszystkim oddania najmowanego sprzętu w terminie i stanie niepogorszonym poza stopień wynikający z jego normalnego zużycia. Spełnienie tych dwóch warunków jest gwarancją zwrotu pełnej kaucji, co również zabezpieczone jest umową.